دانلود کتاب الکترونیکی تعبیر خواب

این نرم افزار برگرفته از تعبیر خواب معبران مختلف میباشد. ولی بیان تعبیر خواب معبران مختلف دلیلی بر رد یا قبولی تعبیر آنها از سوی سایت سی تی دانلود (www.30tdownload.com) نمیباشد.

مستندترین بخش این نرم افزار مربوط به کتاب زیر میباشد :

کتاب : تعبیر خواب از محمد ابن سیرین و دانیال نبی.

تالیف : ابوالفضل کمال الدین حبیش بن ابراهیم تفلیسی.

این کتاب بصورت الکترونیکی بوده و باید بعد از اجرا بر اساس حروف مورد نظر از سمت چپ به جستجوی کلمه مورد نظر خود بپردازید. این جستجو در عین حال بسیار ساده بوده و کار با ان اصلا دشوار نیست.

رمز فایل فشرده : www.30tdownload.com