دانلود نرم افزار جستجوی فایل از روی هارد Search My Files Information

 

 

با این نرم افزار میتوانید براحتی فایلهای خود روی هارد را جستجو کنید.

این حستجو میتواند با استفاده :

از کلمات کلیدی روی نام فایلها.

آخرین تغییرات روی فایل از لحاظ ساعت و تاریخ تغییراتباشد.

ویژگیهای فایل.

محتویات فایل (متن یا جستجو دودویی).

اندازه فایل.

و …

این جستجو به حدی دقیق هست که شما می توانید تمام فایل های ایجاد شده در ۱۰ دقیقه آخر با اندازه بین ۵۰۰ و ۷۰۰ کلمه در متن را جستجو کنید.

نتایج جستجوها میتواند بصورت text/html/csv/xml ذخیره شود.