دانلود نرم افزار حذف برنامه از روی سیستم Your Uninstaller!  ۲۰۰۸ ۶٫۲٫۱۳۴۷

آیا شما هم با حذف یک برنامه خاص از روی سیستم مشکل دارید؟
آیا با وجود حذف برنامه از روی سیستم خود باز هم سیستم شما کندتر و کندتر شده؟
برای uninstall کردن نرم افزارهای خودر از روس سیستمتان بهتر است از این نرم افزار استفاده کنید تا علاوه بر حذف کلی برنامه خاص تمامی register های آن برنامه نیز حذف شده و سیستم شما فضای مناسب برای برنامه های بعدی را داشته باشد.

کار با نرم افزار فوق بسیار ساده و راحت است.

 

http://www.30tdownload.com/wp-content/uploads/2011/06/30tdownload.gif