دانلود نرم افزار قفل گشای PDF Unlocker 10.04.01

PDF unlocker نرم افزاریست که امکان باز نمودن فایلهای PDF را میدهد تا بتوانید آنها را در محیط دیگری ویرایش کنید. اگر یک فایل PDF دارای رمز باشد این نرم افزار رمز آن را برای شما شکسته و امکان د سترسی را برای شما آسان میکند.
نرم افزار فوق از سوی سایت www.30tdownload.com برای استفاده شما آماده دانلود میباشد.

رمز فایل فشرده : www.30tdownload.com