نرم افزار مخفی کردن نشانگر ماوس Cursor Hider 1.6.5.38

Curosr Hider نرم افزاریست برای مخفی کردن نشانگر ماوس. شما میتئانید با این نر مافزار کاربران غیر مجاز را در هنگام ترک سیستم از دسترسی به سیستم خودتان منع کنید.

http://www.30tdownload.com/wp-content/uploads/2011/06/30tdownload.gif

رمز فایل فشرده : www.30tdownload.com