جهت ارتباط از فرمهای زیر استفاده نمایید و یا با شماره ۹۴۵۹ ـ ۴۴۵ ـ ۰۹۱۴ (ملکی) تماس بگیرید…

و یا با ایمیل زیر مکاتبه کنید…

 

 

شماره حساب و شماره کارت زیر برای واریز/انتقال مبلغ یا مبالغ تعرفه های تبلیغاتی سایت سی تی دانلود میباشد…

لطفا بعد از واریز شماره فیش یا شماره پیگیری را جهت تسریع در کارهای تبلیغاتی به اطلاع مدیران سایت برسانید…

 

با تشکر…

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ